Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

ДОКУМЕНТИ - Правилници, Планове, Програми, Насоки

 

Информация за същността на соц. услуги    

Карта на услугите

Практически насоки за действия в случай на инцидент

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Правила за участие на училищния персонал в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2021-2022 г.

 Мерки за повишаване качеството на образоване за учебната 2021-2022 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.

План за контролната дейност 2021-2022 г.

Годишно разписание 2021-2022 г.

Календар за дейностите за учебната 2021-2022 г. /Приложение към Годишния план/

Организация на учебния ден 2021-2022 г.

Програма ЦОУД 2021-2022 г.

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред - 2020-2021 г.