Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Архив 2017-2018 g.

Правилник за дейността 17-18 година

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план 17-18 г.

Програма за предоставяне на равни възможности 17-18 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 17-18 г.

Училищен учебен план 1 клас 17_18 г.

Училищен учебен план 2 клас 17_18 г.

Училищен учебен план 3 клас 17-18 г.

Училищен учебен план 4 клас 17-18 г

Училищен учебен план 5 клас 17_18 г.

Училищен учебен план 6 клас 17_18 г

Училищен учебен план  7 клас 17-18 г

График дежурство учители

График заетост на компютърната зала

График за консултации с учениците

График спортни дейности

График за провеждане часовете по БДП

График за провеждане на часовете по БДП - Актуализиран /VIII клас/

График контролни/класни работи - втори срок

График СФО 2017-2018 г.

Резултати от октомврийска сесия 2017-2018 г.

Резултати от януарска сесия 2017-2018 г.

Годишна програма ЦДО 17-18 г.

График на учебното време 17-18 г.

План за защита при бедствия 17-18 г.

Правилник за безопасни условия на труд 17-18 г.