Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Достъп до обществена информация

 

Достъп до обществена информация

Директорът на ОУ "Христо Ботев", с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив осъществява своите правомощия съгласно действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

В ОУ "Христо Ботев", с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Адрес: с. Дълго поле, ул. "Първа" № 5

            общ. Калояново, обл. Пловдив

e-mail: oudpole@abv.bg

Лице за контакт:

Нанка Ангелова

тел. 0879060081

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОУ "Христо Ботев", с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив   с включена информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, ред и условия за повторно използване на информация, такси и форми в които се поддържа информацията и образци на документи.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОбУ "Христо Ботев", с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив, с включена информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, ред и условия за повторно използване на информация, такси и форми в които се поддържа информацията и образци на документи.

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

2015 г. -  В ОУ "Христо Ботев" през 2015 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2016 г. - В ОУ "Христо Ботев" през 2016 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2017 г. - В ОУ "Христо Ботев" през 2017 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2018 г. - В ОУ "Христо Ботев" през 2018 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2019 г. - В ОУ "Христо Ботев" през 2019 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.