Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Архив 2018-2019 учебна година

 

Правилник за дейността на училището за 2018-2019 година

Етичен кодекс на училищната общност за 2018-2019 г.

Годишен план на училището за 2018-2019 година

Правилник за дейността на училището за 2018-2019 година

Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 4 клас за учебната  2018-2019 г

Училищен учебен план за 5 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 6 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2018-2019 г.

Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2018-2019 г. - Деловодство и архив

Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2018-2019 г. - Стугарство

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2018-2019 г

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Екип ОУ "Христо Ботев" 2016-2017 г.

Училищен екип 2017-2018 г.