Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Плакат на Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"