Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Графици учебна дейност

 

УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА 

График за дежурството на учителите  за първия учебен срок на учебната 2023-2024 година

 График за часовете по БДП  и за втори час на класа за учебната 2023-2024 година

 График за консултации  на  учениците от 1 до 4 клас за 1 срок за учебната 2023-2024 година

 График за консултации по учебни предмети на  учениците от 5 до 10 клас  за 1 срок за учебната 2023-2024 година

График за контролните/класните работи  за първия учебен срок на учебната 2023-2024 година

График за родителските срещи за 2023-2024 г.  

График за регулярните срещи за осигуряване на обща подкрепа за 2023 - 2024 г.

 

 График за часовете по БДП за втория срок за учебната 2023-2024 година

 График за консултации  на  ученици от начален етап за 2 срок за учебната 2023-2024 година

 График за консултации по учебни предмети на  ученици за 2 срок за учебната 2023-2024 година

График за контролните и класните работи втори срок

График за консултации с родители и ученици и за работа с училищна документация за 2 срок

График за провеждане на часа за спортните дейности за втория учебен срок

 

УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 График за дежурството на учителите  за първия учебен срок на учебната 2022-2023 година

 График за часовете по БДП за учебната 2022-2023 година

 График за консултации по учебни предмети на  ученици за 1 срок за учебната 2022-2023 година

 График за консултации с родители и ученици и за работа с училищна документация за 1 срок за учебната 2022-2023 година

График за часовете във ФУЧ  за първия учебен срок на учебната 2022-2023 година   

График за провеждане на часа за спортните дейности за първия учебен срок на учебната 2022-2023 година  

График за родителските срещи за 2022-2023 г.  

ГРАФИК ЗА РЕГУЛЯРНИТЕ СРЕЩИ

График за дежурството на учителите  за втория учебен срок на учебната 2022-2023 година

 График за часовете по БДП за втория срок за учебната 2022-2023 година

 График за консултации по учебни предмети на  ученици за 2 срок за учебната 2022-2023 година

График за часовете във ФУЧ  за втория учебен срок на учебната 2022-2023 година   

Годишно разписание втори срок

График за контролните работи втори срок

рафик за консултации с родители и ученици и за работа с училищна документация за 2 срок за учебната 2022-2023 година

График за провеждане на часа за спортните дейности за втория учебен срок на учебната 2022-2023 година  

 

УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

График за консултации с родители и ученици и за работа с училищна документация за 2 срок за учебната 2021-2022 година

График за консултации на учителите на  ученици за 2 срок за учебната 2021-2022 година

 График за дежурството на учителите  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година

 График за часовете във ФУЧ  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година   

 График за класни и контролни работи  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година   

 График за провеждане на часа за спортните дейности за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година  

График за провеждане на часа по спортни дейности за учебната 2021-2022 г. 

График за родителските срещи за 2021-2022 г.