Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Графици учебна дейност

 График за час на класа за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

 График за дежурствата на учителите  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

 График за часовете във ФУЧ  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година   

 График за класни и контролни работи  за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година    

 График за компютърния кабинет за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година   

 График за провеждане на спортните дейности за втория учебен срок на учебната 2020-2021 година  

График за консултации по учебни предмети за втория срок на учебната 2021-2020 година