Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Графици учебна дейност

 График за консултации с родители и ученици и за работа с училищна документация за 2 срок за учебната 2021-2022 година

График за консултации на учителите на  ученици за 2 срок за учебната 2021-2022 година

 График за дежурството на учителите  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година

 График за часовете във ФУЧ  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година   

 График за класни и контролни работи  за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година   

 График за провеждане на часа за спортните дейности за втория учебен срок на учебната 2021-2022 година  

График за провеждане на часа по спортни дейности за учебната 2021-2022 г. 

График за родителските срещи за 2021-2022 г.