Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Архив 2019-2020 година

Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 4 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 5 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 6 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2019-2020 г. - Деловодство и архив

 Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2019-2020 г. - Стругарство

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2019-2020 г. - Деловодство и архив

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2019-2020 г. - Стругарство

Училищен учебен план за 10 клас за учебната 2019-2020 г.

Анализ и визуализация на резултатите от НВО 2018-2019 г.

Правилник за дейността и устройството на училището за учебната 2019-2020 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2019-2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2019-2020 г.

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2019-2020 година

График ФУЧ