Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Държавен План-прием за учебната 2021-2022 година

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022 - 2023 г. 

 

Заповед за четвърто класиране

Таблица за брой записани ученици и брой свободни места в 8 клас

 

 

 

Заповед за дейностите по приемане на документи и записването на ученици

в ОбУ "Христо Ботев" за учебната 2021-2022 г.

 

 

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Предоставяме ви линк, с който да се запознаете с професиите, които предлага Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле за учебната 2021-2022 г.

Линк към клип в You Tube, представящ професиите и специалностите по тях, по които ще се обучават учениците през учебната 2021-2022 г.

https://youtu.be/1Fa6IOr9upw

 

Т А Б Л И ЦА на професиите/специалностите, по които ще се осъществява  държавен прием през учебната 2021-2022 г. в Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле

 

Професия

Код

Специалност

Код

Стругар– 0,5 паралелка

521100

Стругарство

5211001

Деловодител – 0,5 паралелка

346030

Деловодство и архив

3460301

 

          

 

Календар на дейностите за държавен план-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година   

 

 БРОШУРА - прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

 

Брошура предна страница

Брошура задна страница