Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021-2022 година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021-2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

Графици за проектни дейности в периода от 24 до 30 юни с учениците от IV, V и VI клас за учебната 2020-2021 година

Графици за проектни дейности в периода от 24 до 30 юни с учениците от IV, V и VI клас за учебната 2020-2021 година

Възобновяване на присъствените учебни занятия от 12.04.2021 година

Възобновяване на присъствените учебни занятия от 12.04.2021 година

План-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

План-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

Възобновяване на присъствените занятия

Възобновяване на присъствените занятия

Учебен процес от 04.01.2021 г.

Учебен процес от 04.01.2021 г.

Информация за заболеваемост от КОВИД-19

Информация за заболеваемост от КОВИД-19

Процедура за подбор и назначаване на образователен медиатор по Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020-2021 година

Процедура за подбор и назначаване на образователен медиатор по Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020-2021 година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Към родителите от МОН за учебната 2020-2021 година

Към родителите от МОН за учебната 2020-2021 година

Информация до родителите от МОН и МЗ

Информация до родителите от МОН и МЗ

Записване на ученици в VIII клас след първо класиране за учебната 2020-2021 г.

Записване на ученици в VIII клас след първо класиране за учебната 2020-2021 г.

Календар на дейностите по приемане на учениците в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Календар на дейностите по приемане на учениците в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Промяна в седмичното разписание за ден понеделник - 15.06.2020 г. и стяда - 17.06.2020 г.- НВО VII клас

Промяна в седмичното разписание за ден понеделник - 15.06.2020 г. - НВО VII клас

Инструктаж за ученика и за квесторите за НВО за VII клас за учебната 2019-2020 г.

Инструктаж за ученика и за квесторите за НВО за VII клас за учебната 2019-2020 г.

Държавен план прием за учвебната 2020-2021 година

Държавен план прием за учвебната 2020-2021 година

Дистанционни форми на обучение

Дистанционни форми на обучение

Обръщение към родителите

Обръщение към родителите

Ваканция от 16.03.2020 г до ......

Ваканция от 16.03.2020 г до ......

Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Заповед - мерки за предотвратяване и ограничаване на COVIID - 19

Заповед - мерки за предотвратяване и ограничаване на COVIID - 19

Заповед за грипна ваканция

Заповед за грипна ваканция

Заповед за избор на заявител по схеми Училищен плод и Училищно мляко за учебната 2019-2020 г, 2020-2021 г., 2021-2022 г.

Заповед за избор на заявител по схеми Училищен плод и Училищно мляко за учебната 2019-2020 г, 2020-2021 г., 2021-2022 г.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Уилищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Уилищно мляко"

Годишен празник на училището

Годишен празник на училището

Спортен празник

Спортен празник

Екоден 2019

Екоден 2019