Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Междуучилищна дейност попроект "Успех за теб"

Междуучилищна дейност попроект "Успех за теб"

Дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Неучебни дни 6 и 7 февруари 2024 година

Заповед на кмета на община Калояново за неучебни дни

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Ден за безопастност на пътя - 22 септември

Ден за безопастност на пътя - 22 септември

Записване на ученици в 8. клас

Записване на ученици в 8. клас

Прием в 1. клас за учебната 2023 - 2024 година

Прием в 1. клас за учебната 2023 - 2024 година

План прием в осми клас 2023 - 2024 година

План прием в осми клас 2023 - 2024 година

Грипна ваканция

Грипна ваканция

Държавен план прием на ученици в VIII клас за учебната 2022 - 2023 година - ТАБЛИЦА ЗАПИСАНИ И БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА И ЗАПОВЕД

Държавен план прием на ученици в VIII клас за учебната 2022 - 2023 година ТАБЛИЦА ЗАПИСАНИ И БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА И ЗАПОВЕД

График за записване на ученици в VIII клас за учебната 2022-2023 година след I етап на класиране

График за записване на ученици в VIII клас за учебната 2022-2023 година след I етап на класиране

Училището търси да назначи

Училището търси да назначи

Психологическа подкрепа на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал чрез безплатна телефонна линия

Психологическа подкрепа на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал чрез безплатна телефонна линия

Посрещане на Баба Марта

Посрещане на Баба Марта

Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7. и 10. клас от 07.02. до 11.02.2022 г.

Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7. и 10. клас от 07.02. до 11.02.2022 г.

Възобновяване на присъствените занятия ОТ 29.11.2021 Г.

Възобновяване на присъствените занятия

Противоепидемични мерки от 21.10.2021 година

Противоепидемични мерки от 21.10.2021 година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021-2022 година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021-2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

Графици за проектни дейности в периода от 24 до 30 юни с учениците от IV, V и VI клас за учебната 2020-2021 година

Графици за проектни дейности в периода от 24 до 30 юни с учениците от IV, V и VI клас за учебната 2020-2021 година

Възобновяване на присъствените учебни занятия от 12.04.2021 година

Възобновяване на присъствените учебни занятия от 12.04.2021 година

План-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

План-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

Възобновяване на присъствените занятия

Възобновяване на присъствените занятия

Учебен процес от 04.01.2021 г.

Учебен процес от 04.01.2021 г.

Информация за заболеваемост от КОВИД-19

Информация за заболеваемост от КОВИД-19

Процедура за подбор и назначаване на образователен медиатор по Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020-2021 година

Процедура за подбор и назначаване на образователен медиатор по Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020-2021 година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Към родителите от МОН за учебната 2020-2021 година

Към родителите от МОН за учебната 2020-2021 година

Информация до родителите от МОН и МЗ

Информация до родителите от МОН и МЗ

Записване на ученици в VIII клас след първо класиране за учебната 2020-2021 г.

Записване на ученици в VIII клас след първо класиране за учебната 2020-2021 г.

Календар на дейностите по приемане на учениците в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Календар на дейностите по приемане на учениците в VIII клас за учебната 2020-2021 година

Промяна в седмичното разписание за ден понеделник - 15.06.2020 г. и стяда - 17.06.2020 г.- НВО VII клас

Промяна в седмичното разписание за ден понеделник - 15.06.2020 г. - НВО VII клас

Инструктаж за ученика и за квесторите за НВО за VII клас за учебната 2019-2020 г.

Инструктаж за ученика и за квесторите за НВО за VII клас за учебната 2019-2020 г.

Държавен план прием за учвебната 2020-2021 година

Държавен план прием за учвебната 2020-2021 година

Дистанционни форми на обучение

Дистанционни форми на обучение

Обръщение към родителите

Обръщение към родителите

Ваканция от 16.03.2020 г до ......

Ваканция от 16.03.2020 г до ......

Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Заповед - мерки за предотвратяване и ограничаване на COVIID - 19

Заповед - мерки за предотвратяване и ограничаване на COVIID - 19

Заповед за грипна ваканция

Заповед за грипна ваканция

Заповед за избор на заявител по схеми Училищен плод и Училищно мляко за учебната 2019-2020 г, 2020-2021 г., 2021-2022 г.

Заповед за избор на заявител по схеми Училищен плод и Училищно мляко за учебната 2019-2020 г, 2020-2021 г., 2021-2022 г.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Годишен празник на училището

Годишен празник на училището

Спортен празник

Спортен празник

Екоден 2019

Екоден 2019