Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

План за действие и осигуряване на безопасна среда в условията на COVID 19 за учебната 2020-2021 година