Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Бланки и заявления

Прикачени документи

Заявление за изучаване на ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., включване в ГЦОУД и избор на Спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 3 клас
Заявление за изучаване на ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., включване в ГЦОУД и избор на Спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 4 клас
3аявление за избор на ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., включване във ФУЧ и избор на Спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 6 клас
Заявление за ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., включване във ФУЧ и избор на Спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 7 клас
Заявление за включване във факултативни учебни часове за учебната 2020-2021 година
Заявление за избор на чужд език, предмети за разширена подготовка за учебната 2020/2021 г. и избор на спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 5 клас
Заявление за : избор на чужд език, предмети за разширена подготовка за учебната 2020/2021 г. и избор на спортни дейности по чл. 92 от ЗПУО за учениците от 2 клас
Бланка за данни за ученика, постъпващ в 1 клас за учебната 2020-2021 година
Декларация от родител за прибиране от училише на учениците от 1 клас за учебната 20202021 година
Заявление за записване на ученици в 1 клас за учебната 2020-2021 година
Заявление за изучаване на предмети в разшитена подготовка в 1 клас за учебната 202-2021 година
Заявление за отсъствие на ученик по чл. 85, ал. 7 от Правилника за дейността на училището
Заявление за отсъствие на ученик по чл. 85, ал. 6 от Правилника за дейността на училището