Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

COVID - 19 ДОКУМЕНТИ

Насоки за работа в условията на COVID - 19

Заповед общи мерки на Министерството на образованието от 21 октомври 2020 година

Заповед 310 - ЗАБРАНЕН ДОСТЪП

Министерството на здравеопазването информира родителите

Заповед 315 за ОРЕС за периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Заповед 375 за ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Заповед за ОРЕС и присъствено обучение от 04.02. до 17.03.2021 година

Инстуктаж на медицинското лице при организиране и провеждане на работния процес в условията на пандемията от COVID 19

Инстуктаж на учители в целодневна организация на учебния ден при организиране храненето на учениците в условията на пандемията от COVID 19  

Инстуктаж на помощно обслужващия персонал при организиране и провеждане на работния процес в условията на пандемията от COVID 19  

Инстуктаж на учителите и другите педагогически специалисти  при организиране и провеждане на работния процес в условията на пандемията от COVID 19  

Инстуктаж за учениците от ОбУ "Христо Ботев", с. Дълго поле при организиране и провеждане на работния процес в условията на пандемията от COVID 19  

Заповед график ОРЕС от 04.02.2021 до 17.03.2021 година    

Заповед на директора за възобновяване на присъственирв занятия