Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

План-прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

 

Линк към клип в You Tube, представящ професиите и специалностите по тях, по които ще се обучават учениците през учебната 2021-2022 г.

https://youtu.be/1Fa6IOr9upw 

 

БРОШУРА за  план прием след 7 клас за учебната 2021-2022 година

 

Брошура за план прием предна страница