Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Графици за проектни дейности в периода от 24 до 30 юни с учениците от IV, V и VI клас за учебната 2020-2021 година

График проектни дейности 4 клас

График проектни дейности 5 и 6  клас

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

В ПЕРИОДА 24-30 ЮНИ 2021 Г.  С УЧЕНИЦИТЕ НА IV КЛАС

 

ДАТА

КЛАС

ТЕМА

ЧАС

РЪКОВОДИТЕЛИ

МЯСТО

24.06

IV

Да опознаем Европа

8:00-13:10

А. Пейчева

В. Петрова

Класна стая 4.клас/Двор

25.06

IV

Моята България

8:00-13:10

А. Пейчева

 С. Папазова

Класна стая 4.клас/Двор

28.06

IV

Транспортът в миналото и днес

8:00-13:10

А. Пейчева

А. Станев

Д. Борукова

С. Папазова

Класна стая 4.клас/Двор

29.06

IV

Сготвих вкусно и здравословно

8:00-13:10

А. Пейчева

Д. Борукова

С. Папазова

Класна стая 4.клас

30.06

IV

Моята професия мечта

8:00-13:10

А. Пейчева

В Петрова

Класна стая 4.клас/Двор

 

            

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

В ПЕРИОДА 24-30.06.2021 Г. С УЧЕНИЦИТЕ ОТ V и  VI клас

 

      

   Клас

Дата

Тема

Ръководители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

24.06

Изследване на исторически периоди в  древността и античността – интердисциплинарен проект по БЕЛ; АЕ; Математика; ИТ; История и цивилизация; География и икономика; Човекът с природата; Музика; ИИ; Технологии и предприемачество; ФВС

1. Фингарова

2. Фингарова

3. Кънчев

4. Гюрова 1

5. Гюрова

6. Тянковски

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

25.06

1. Гюрова

2. Кънчев

3. Ставрев

4. Фингарова

5. Видолова

6. Гонева

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

28.06

1. Тянковски

2. Тянковски

3. Папазова

4. Гюрова

5. Фингарова

6. Гонева 

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

29.06

1. Гонева

2. Папазова

3. Фингарова

4. Асенова

5. Асенова

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

30.06

1. Тянковски

2. Асенова

3. Ставрев

4. Кънчев

5. Кънчев

6. Видолова

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

24.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследване на периодите в средновековието -интердисциплинарен проект по БЕЛ; АЕ; Математика; ИТ; История и цивилизация; География и икономика; Човекът с природата; Музика; ИИ; Технологии и предприемачество; ФВС

1. Тянковска

2. Папазова

3. Гюрова

4. Фингарова

5. Асенова

6. Асенова

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

25.06

1. Фингарова

2. Станев

3. Папазова

4. Гюрова

5. Кънчев

6. Кънчев

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

28.06

1.Делчева

2. Гюрова

3. Асенова

4. Фингарова

5.Тянковски

6. Тянковски

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

29.06

1. Делчева

2. Гонева

3. Гюрова

4. Кънчев

5. Фингарова

6. Асенова

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

30.06

1.  Асенова

2. Ставрев

3. Кънчев

4. Папазова

5. Тянковски

6. Тянковски

1. 8:00-8:40

2. 8:50-9:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10