Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Инструктаж за ученика и за квесторите за НВО за VII клас за учебната 2019-2020 г.