Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021-2022 година