Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Противоепидемични мерки от 21.10.2021 година

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОбУ "Христо Ботев", с. Дълго поле.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Апелираме да се запознаете със заповедта на министъра на здравеопазването и да бъдат спазвани

 временните противоепидимични мерки, считано от 21.10.2021 година!

                                            Моля да се запознаете със   ЗАПОВЕДТА!