Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Учебен процес от 04.01.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 год. на Министъра на здравеопазването и заповед РД 09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката, считано от 04.01.2021 год.:

  1. Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от I – IV клас.
  2. Учениците от V до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда чрез  платформата на Google classroom.

Времетраенето на часовете е по 30 минути.

 Комуникацията с родителите ще се осъществява през платформите Google classroom и електронен дневник Shkolo.bg.

Информираме Ви, че педагогическият съветник на училището и психолог е на Ваше разположение за оказване на психологическа и методическа подкрепа. 

За връзка с педагогическия съветник  и психолог /Пенка Баракова/ използвайте ел. поща: penkabarakova@yahoo.gr и тел. номер: 0877195020.

УСПЕХ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!