Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Календар на дейностите по приемане на учениците в VIII клас за учебната 2020-2021 година