Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Психологическа подкрепа на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал чрез безплатна телефонна линия