Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Възобновяване на присъствените занятия

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

     От 16.02.2021 година /вторник/ се възобновяват присъствените занятия за всички ученици в

ОбУ "Христо Ботев", съгласно заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-98/14.02.2021 г.

Учениците от 1, 2, 3, 4, 7 и 8 клас продължават присъственото  си обучение в училище от 15.02.2021 г. /понеделник/.