Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Възобновяване на присъствените занятия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с достигната 14-дневна забояемост под 250 на 100 000 население в община Калояново, се възстановява присъственият образователен процес за всички ученици от I дo X клас. съобщете на учениците, че от понеделник 29.11.21 г.всичи ученици са на училище без да се правят тестове.