Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7. и 10. клас от 07.02. до 11.02.2022 г.

 

Организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7., 10. и 12. клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план

 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

      Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7., 10. и 12. клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

     В същия период учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. и 11. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.