Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021-2022 ГОДИНА

Училищен учебен план за 1 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 2 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 3 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 4 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 5 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 6 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 7 клас 2021-2022 година

Училищен учебен план за 8 клас 2021-2022 година - ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ

Училищен учебен план за 8 клас 2021-2022 година - СТРУГАРСТВО

Училищен учебен план за 9 клас 2021-2022 година - ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ

Училищен учебен план за 9 клас 2021-2022 година - СТРУГАРСТВО

Училищен учебен план за 10 клас 2021-2022 година - ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ

Училищен учебен план за 10 клас 2021-2022 година - СТРУГАРСТВО