Facebook
ОбУ Христо Ботев
Обединено училище в с. Дълго поле, общ. Калояново

Документи

 

Информация за същността на соц. услуги    

Карта на услугите

Практически насоки за действия в случай на инцидент

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

Правилник за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2020-2021 г.

 Мерки за повишаване качеството на образоване за учебната 2020-2021 г.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г.

Календар за дейностите за учебната 2020-2021 г. /Приложение към Годишния план/

Организация на учебния ден 2020-2021 г.

Програма ЦОУД 2020-2021 г.

Правила за участие на училищния персонал в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

План за квалификационна дейност за учебната 2020-2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред - 2020-2021 г.